YENİ KUŞAK ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ


Bu ölçek, internetin yaygınlaşması sonrasında doğmuş olan kuşağa ait olup olmama durumunuzu tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Görüşleriniz sadece bilimsel araştırma amaçlı kullanılacaktır. Bu çalışma sonunda oluşturulacak raporlarda, verdiğiniz bilgiler doğrudan veya dolaylı olarak başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak katılıyorum ve istediğim zaman yarıda kesip çıkabileceğimi biliyorum. Kimlik bilgilerimi vermeyeceğim, ve verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlı yayınlarda kullanılmasını kabul ediyorum. 

Bu ankette 15 soru var.